img

Kako da prestanete sa izbegavanjem obaveza?Odlaganje ili neizvršavanje obaveza koje su važne i koje moramo da obavimo, uz pozadinsku filozofiju da je bolje izbeći nego se suočiti sa obavezama koje su neprijatne ili teške i naučnofantastično verovanje da će neprijatnosti koje su danas odložene sutra...

Šta je zakon privlačenja? U poslednje vreme ova tema je jako popularna i široko rasprostranjena.  Ovaj pravac pogleda na svet je sve češće popularizovan kroz različite knjige, literaturu, umetnost, a pojavom i razvojem  digitalnih medija preplavio je naše news feed-ove.  Zagovornici ovog pravca  pozivaju se na...