Kako Da Ostvarite Svoje Ciljeve Koristeći SMART Tehniku?

Kako Da Ostvarite Svoje Ciljeve Koristeći SMART Tehniku?

Moguće je da do sada niste čuli za SMART ciljeve, ali oni su nastali inspirisani tehnikom menadžmenta pomoću ciljeva, koja je poznata javnosti još od pedesetih godina prošlog veka.

Menadžment pomoću ciljeva predstavljen je u knjizi Menadžment u praksi Pitera Drukera 1954. godine, a imao je za cilj da unapredi proces dostizanja specifičnih ciljeva u sklopu organizacije u poslovnom okruženju.

Predstavljenje tehnike imale su za cilj da unaprede rad menadžmenta, kako bi bolje organizovao poslovne zadatke u skladu sa ciljevima i postigao uspešnu poslovnu atmosferu.

Međutim, nakon toga, uviđa se da bi ovakve tehnike mogle da  budu i od koristi ljudima u svakodnevnim problemima, poput – orgnaizacije učenja, organizacije plana gubitka ili dobijanja telesne mase i drugih.

Šta podrazumevaju SMART ciljevi?

SMART ciljevi predstavljaju skup tehnika koje vam mogu pomoći u efikasnom i uspešnom postavljanju i ostvarivanju individualnih ciljeva. Ovaj simpatični akronim S.M.A.R.T, u prevodu sa engleskog jezika znači pametan, što ilustruje značaj i važnost pametnog i temeljnog planiranja za postizanje ciljeva.

Prema SMART tehnici, cilj mora da zadovolji sledeće kriterijume kako bi povećali svoje šanse da dostignete svoje namere:

 • Specifičan;
 • Merljiv;
 • Ambiciozan, ali izvodljiv;
 • Relevantan;
 • Trajanja koje je ograničeno.

U nastavku teksta, pročitajte više o svakom kriterijumu i naučite kako da pametno postavite svoje ciljeve i uspešno ostvarite svoje namere!

#1 Specifičan – dobro razrađeni plan je pola posla

Ne planirati je isto kao i planirati neuspeh! – Narodna poslovica

Prva i osnovna polazna tačka svakog potencijalnog ostvarenog cilja je specifikovanje i jasno definisanje zadatka. Vaš cilj mora biti jasno određen i pojednostavljen što je više moguće. Istraživanja su pokazala da što je cilj jasnije određen, to je veća mogućnost da istrajemo u njemu, ali i da ga shvatimo ozbiljnije.

Zbog čega je što bliže određenje krucijalno za uspeh?

Važnost specifičnih planova najbolje ćemo dočarati primerom. Zamislite da vi ili vama bliska osoba nije zadovoljna težinom i konačno je sebi postavila cilj da smrša. Pročitajte sledeće izjave i pokušajte da uvidite razlike između njih.

 • Želim da smršam.
 • Želim da smršam do kraja godine.
 • Želim da izgubim 10 kilograma.
 • Želim da izgubim 10 kilograma u narednih šest meseci.

Šta  mislite koji od navedenih ciljeva ima najveći potencijal da se pretvori u ostvarenu nameru?

Najverovatnije je da najveći potencijal za ostvareni cilj pruža poslednja izjava, baš zato što je najspecifičnija. Želim da smršam, je jedna uopštena izjava i misao mnogih ljudi.

Međutim, specifičnost koju postavlja izjava Želim da izgubim 10 kilograma u narednih šest meseci, ne samo da ukazuje na jasnu motivisanost, već i  određeno promišljanje o planu akcije. Za jasno specifikovanje cilja nije potrebno samo imati nameru, već i jasno razraditi organizaciju.

 • Koliko kilograma želim da smršam?
 • Koje vreme će mi biti potrebno da to uradim?
 • Koje su mi opcije na raspolaganju i mogu mi pomoći na putu ostvarivanja cilja?
 • Koje su potencijalne prepreke sa kojima ću morati da se suočim?

#2
Merljiv – praćenje rezultata je ključ za motivisanost

Razmišljajte kao čovek od akcije, delujte kao čovek od misli. – Henry Bergson

Razrađen plan i postavljen cilj ispred vas prvi je i osnovni korak. Međutim, vrlo je verovatno da ste svoj plan postavili onda kada ste bili u naletu inspiracije i na vrhuncu svoje motivisanosti. Ipak, znamo da je motivisanost često promenljiva kategorija, i da nam ona neće uvek biti veran saputnik na putu do ostvarivanja cilja.

Ipak, iako motivacija nije saputnik na koga možete da računate, ona se pojavljuje kao veoma moćan faktor do ostvarivanja naših namera, i zato je jako važno da pokušate da je održite i povremeno prizovete, kako bi osetili početnu inspirisanost i polet. Ovo ćete uraditi tako što ćete svoj dugoročni cilj, podeliti na više manjih segmenata.

Vratimo se našem primeru gubljenja kilograma. Želite da izgubite 10 kilograma za šest meseci i uplatili ste ličnog trenera ili program vašeg omiljenog fitnes jutjubera. Posetili ste nutricionistu koji vam je propisao plan ishrane, i obavestili svoje prijatelje o vašoj odluci. Odlično!

Međutim, šest meseci je jako dug period, a gubitak deset kilograma je zaista veliki uspeh. Ipak, gubljenje 2 kilograma je takođe uspeh, zbog toga, ne zaboravite da proslavite i taj momenat! U vašem organizacionom planu, upišite dugoročni cilj, ali ne zaboravite da postavite i one kratkoročne, što bi u ovom slučaju, recimo bilo, 2 kilograma za mesec dana.

Zašto je ovo važno za motivaciju?

Na ovaj način, više puta ćete osetiti radost i uzbuđenje povodom ispunjenog cilja, i ostati motivisani da nastavite dalje. Praćenje vaših ostvarenih rezultata podsetiće vas iznova zbog čega ste krenuli u ostvarivanju namere, i dati samopouzdanje da možete da ostvarite sve što ste zamislili.

#3
Ambiciozan, ali izvodljiv – ne umanjujte svoje snove, ali ostanite realni

Izabrati pravo vreme znači uštedeti vreme. – Frensis Bekon

Rekli smo sve što ste zamislili, ali to nije baš slučaj u praksi. Nerealno je npr. izgubiti 10 kilograma za dve nedelje, a nije ni poželjno. Nerealno je spremiti obiman ispit za 3 dana, a nije ni realno da očekujete da ćete naučiti španski za tri nedelje, iako ste celog života želeli da govorite ovaj jezik.

Svakako, vaš cilj treba da bude ambiciozan, i svakako, ne treba da umanjujete vaše snove, ali morate biti realni u postavljanju ciljeva, ako želite da ih uspešno ostvarite. U tome vam može pomoći odgovor na pitanja:

 • Kako mogu da postignem ovaj cilj?
 • Koja su potencijalna ograničenja na koja mogu da naiđem?
 • Da li u trenutnom životnom okruženju imam uslova za to?

Više puta smo naglasili važnost dobro razrađenog plana, ali da li ste razmišljali o potencijalnim ograničenjima? Naučiti španski jezik za 3 meseca će biti mnogo lakše ukoliko imate svakodnevne privatne, individualne časove i profesora koji je posvećen samo vama, međutim, da li trenutno imate resursa za to?

Lakše ćete smršati 10 kilograma za 3 meseca ukoliko se fokusirate samo na to u narednom periodu, ali da li vam uslovi, poput posla i drugih obaveza dozvoliti isto? Šta bi bila prepreka? Prepreke ne služe da vas demotivišu, naprotiv, one preventiraju potencijalna razočarenja.

Mnogo puta, okolnosti u vašem životu usporavaju ostvarivanje vaše namere, ali to ne znači da ih i u potpunosti onemogućava. Umesto za tri meseca, možda je realnije da odredite vremensku odrednicu na šest meseci, umesto učenja jezika za tri meseca, možda je realnije da ćete ga savladati za godinu dana samostalno.

#4
Relevantan – ne zaboravite da razmišljate o široj slici

Izgleda nemoguće, dokle god se ne završi. – Nelson Mandela

Relevantnost je takođe bitan faktor za uspostavljanje efikasnih i pametnih ciljeva. Zapitajte se kako će ovaj cilj doprineti vama i vašem životu na duže staze, odnosno kako je ovaj cilj relevantan za moj život?

Odgovor na ovo pitanje će vam dati i smernice o tome koliko resursa i vremena treba da uložite u svoj novi cilj, kao i gde se kotira na listi prioriteta u vašem životu. Pa tako, moguće je da će vam učenje španskog pomoći da dobijete posao iz snova, o kome ste oduvek maštali, a moguće je i da vam je to samo neostvarena želja iz detinjstva.

Ukoliko je u pitanju cilj koji će vam pomoći na duže staze, i to sigurno znate, u redu je da žrtvujete druga životna zadovoljstva ili obaveze i preusmerite svu energiju i fokus na nešto što će vam dugoročno doprineti. Postavljanje SMART, odnosno pametnih ciljeva, predstavlja svojevrsnu strategiju, i zahteva fleksibilnost ali i hrabrost.

Ponekad će neki ciljevi od nas zahtevati mnogo odricanja, ali SMART tehnika je tu da nas podseti na širu sliku i tu je da onemogući prirodni nagon čoveka da traži opravdanja za svoju pasivnost. Inteligentno osmišljen plan i strategija ostvarivanja cilja, daju manje prostora svesti da potencijalno traži argumente u prilog nedelanja i odustajanja.

#5 Trajanje koje je ograničeno – rokovi nam mogu biti od pomoći

Koncentrišite se na to gde želite stići, a ne gde ste bili. – J.M. Templeton

Ciljevi u životu pomažu nam na više nivoa, daju nam svrhu i predmet težnje. Međutim, da bi bili efikasni, moraju biti i vremenski ograničeni, kako ne bi zauvek ostali u svetu ideja. Kao što smo napomenuli, neodređenost je jedan od glavnih problema efikasnosti u ostvarivanju namera.

Podsetimo se primera želim da smršam i želim da izgubim 10 kilograma za šest meseci. Šta od ove dve izjave ima veće šanse da ostane zauvek u svetu ideja, samo kao misao povodom koje se ništa ne mora preduzeti? Vrlo verovatno ona neodređenija želja.

Zbog toga, od ključne važnosti biće da postavite sebi rokove, i ne prokrastinirate nad svojim željama i namerama. Baš kao i za cilj, ovde se traži od vas da što jasnije specifikujete vreme i rokove za ostvarivanje. Koristite vremenske odrednice u trajanju od – 6 meseci od danas, 3 meseca nakon mog rođendana, dve nedelje ili  3 dana.

Na ovaj način, preventiraćete problem gubljenja motivacije, ali ćete pronaći disciplinu onda kada motivacija izostane. Pridržavajte se rokova i dajte sebi priliku da se razvijete u odgovornu osobu, sa zdravim praksama i navikama. Ovo će vam pomoći ne samo za ostvarivanje konkretnog cilja, već svim narednim.

Ne zaboravite da nagradite sebe za svaki manji uspeh u procesu ostvarivanja cilja, i podsećajte se da možete da izdržite sve što je ispred vas, upravo zato što verujete u svoj strateški potencijal i dobro razrađen plan.

Kao i sve u životu, svaki plan na papiru, deluje mnogo lakše izvodljiv nego kada je vreme za delanje. Ne zaboravite da i ovu činjenicu uvrstite u vaš plan, i imajte razumevanja za sebe čak i onda kada niste u mogućnosti da budete na visini zadatka.

Nadamo se da će vam naš tekst pomoći u budućem efikasnom i pametnom postavljanju i ostvarivanju ciljeva i namera! Pratite nas na društvenim mrežama, i postanite deo zajednice u kojoj zajedno delimo iskustva i podršku u nameri da postanemo bolja verzija sebe – već danas!