img

Individualna Psihoterapija

U Beautiful minds J&D centru za psihoterapiju, koučing i psihološko savetovanje praktikujemo REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralna terapija) pristup. 

REBT je osmišljen da pomogne ljudima da minimalizuju svoje emocionalne probleme i nefunkcionalna ponašanja, da otklone blokade efikasnosti kako bi vodili uspešniji, smisleniji i srećniji život. 

Kroz individualni rad sa klijentom utvrdvrđujemo koje su to misli koje utiču na pojavu nezdravih emocija i motivišu klijenta na nepoželjno ponašanje. 

Kao ljudska bića imamo psihološku funkciju metakognicije koja je svojstvena samo nama kao vrsti. To je mogućnost da mislimo o svom mišljenju. Da bi efektivno korišistili svoj um, potrebno je da razmišljamo u oba pravca: da mislimo o sebi i svetu, ali i o svojim mislima o sebi i svetu

Prvi korak ka rešavanju problema je prepoznavanje da naša iracionalna uverenja igraju ključnu ulogu u stvaranju naše emocionalne patnje, tj. odbacivanje ideje o tome da su stvari koje nam se događaju isključivi uzrok naše patnje.

Tu smo da vam pomognemo u rešavanju problema sa: generalizovanom anksioznošću, fobijama, socijalnom anksioznošću, paničnim poremećajem, opseisvno kompulsivnim poremećejem, poremećaijma raspoloženja, poremećajima ishrane, problemima u partnerskim odnosima, motivacijom, besom i impulsivnošću, krivicom, nedostatkom smisla, obeshrabrenošću, i mnogim drugim temama.

Moguće je zakazati individualnu seansu uživo u našem centru ili online.

individualna terapija beautifulminds
beautifulminds koucing

Koučing

Individualni koučing podrazumeva proces tokom kojeg se klinet uz pomoć kognitivnih, emotivnih i bihejvioralnih tehnika osposobljava za realizaciju svojih realnih ciljeva.  

Tokom koučinga sa klijentom se radi na pravilnom postavljanju ciljeva, identifikaciji i uklanjanju blokada efikasnosti, kao i kreiranju plana i praćenju napretka.
Koučing je odličan izbor za suočavanje sa svakodnevnim problemima poput perfekcionizma, odlaganja obaveza, niskog samopouzdanja, problema u komunikaciji, manjka asertivnosti, odsustva rezilijentnosti, otpornosti na promene, (ne)donošenje odluka, itd.

Moguće je zakazati individualne seanse uživo ili online.

Radionice

Radionica je kratki, intenzivni edukativni program za relativno male grupe ljudi u datoj oblasti sa naglaskom na učešću u rešavanju problema naporima. 

Popularne zbog svojstvene fleksibilnosti u promociji iskustvenog principa, kao i prilagodljivosti okupljenoj grupi, kako bi se olakšalo sticanje znanja, promena ponašanja i/ili razvoj veština.

Radionica je interaktivna, zabavna, donosi uživanje i iskustven način učenja veštine koje ljude  čine još uspešnijim, veštijim u određenoj sferi. Mogu biti sjajan način za lično usavršavanje, rast i razvoj, kao i učenje određenih veština i sticanje novih znanja o ljudima oko sebe. Imaju za cilj sticanje konkretnih, novih znanja i veština koji vam mogu biti korisni u budućnosti.

Radionice i treninzi nisu nešto pomoću čega će neko rešiti sve svoje probleme niti mogu pomoći sa ozbiljnijim psihičkim smetnjama koje već dugo traju, ali mogu biti sjajan način za početak rada na problemima i eventualno nalaženju pravog terapeuta.

U centru Beautiful minds J&D organizuju se radionice na različte teme iz oblasti boljeg emotivnog funkcionisanja, kao i boljeg interpersonalnog funkcionisanja.

Teme radionica su stress menadžment, asertivna komunikacija, emocionalna inteligencija, upravljanje besom, partnerski odnosi, povećanje samopouzdanja, prevazilaženje straha od javnog nastupa, itd.

Zbog trenutne situacije sa pandemijom, radionice se ne održavaju do daljnjeg.

Beautifulminds radionice
beautifulminds

E-kursevi / E-books

Vodič za uspešan i srećan život
Emocionalna inteligencija
Partneski odnosi
Priručnik za život