Uputstvo – Medju nama

2 - 8 Igrača

18+

Sadržaj:

 • 300 kartica sa pitanjima
 • Tabla sa poljima
 • 8 Figura
 • 1 Kocka

NAPOMENA

Da bi igra bila primerena za igranje sa ljudima sa kojima nište previše biski (možda ste se tek upoznali ili ste se okupili sa kolegama sa polsa), uklonite kartice sa crvenim srcem na unutrašnjoj strani kartica.

OBAVEZNO promešajte kartice pre igre!

NAPREDNA IGRA (60 MINUTA)

Za 2-8 ljudi. Koristite pravila napredne igre kada igrate sa starim prijateljima, partnerima ili kada želite veliki „game night“. U naprednoj postavci koristi se tabla za igru, kocka, figure i kartice sa pitanjima.

PRAVILA IGRE

Postavite tablu za igru na centar stola.

Na mestu označenom na tabli postavite gomilu sa karticama okrenutu licem na dole (da se ne vide pitanja).

Svaki igrač treba da izabere jednu figuru.

Domaćin bira igrača ko će prvi baciti kocku.

   1.  Prvi igrač baca kocku. Krećući se od START pozicije pomera svoju figuru za onoliko polja unapred koliko je pokazala kocka.
   2. Ako je figura stala na belo, neoznačeno polje, igrač vuče prvu karticu sa gomile i čita pitanje naglas.
   3. Ima opciju da odgovori na pitanje i time ostaje na svojoj poziciji, ili da ne odgovori na pitanje i da se vrati na prethodnu poziciju.
   4. Ako figura stane na neko od crnih polja sa simbolom, onda važe pravila za to polje.
   5. Sledeći koji baca kocku je osoba sa leve strane od prvog igrača, a zatim osoba do njega.
   6. Igra se dok neko prvi ne dođe do polja CILJ.

 

JEDNOSTAVNA POSTAVKA (IGRA 30 MINUTA)

Za 2 ili više ljudi. Koristite ova pravila kada želite da imate jednostavniju igru.
Tokom jednostavne igre ne morate da koristite tablu, kocku ni figure. Koristićete samo kartice sa pitanjima.

PRAVILA IGRE

Svaki igrač dobija 6 kartica.

Postavite preostali niz kartica na centar stola.

   1. Izaberite nekoga ko će biti prvi igrač.
   2. Svi igrači (uključujući i onoga koji je prvi na potezu) biraju jednu kartu na koju žele da igrač na potezu odgovori i stavljaju je na sredinu stola. Kartice treba da budu okretnuta licem na dole (da se ne vide
    pitanja).
   3. Igrač promeša prosleđene kartice, a zatim pročita svaku naglas.
   4. Igrač bira jednu karticu i priča priču podstaknutu tom karticom.
   5. Kada igrač završi, odbacite sve korišćene kartice. Svi dobijaju 1 novu karticu tako da uvek imaju 6 kartica u rukama.
   6. Sledeći igrač na potezu je osoba sa leve strane prvog igrača. Igrajte dok svi igrači ne budu delili priče jednom ili dvaput.

 

NAJJEDNOSTAVNIJA POSTAVKA (ZA POKRETANJE RAZGOVORA TOKOM VEČERE)

Za 2 ili više ljudi. Koristite ova pravila kada želite da igrate tokom večere.

Ako želite da se igrate za trpezarijskim stolom, pojednostavite pravila tako što ćete preneti gomilu kartica. Svaka osoba izvlači gornju kartu iz špila i daje odgovor u nekoliko rečenica.

SAMOSTALNA IGRA (KORIŠĆENJE KARTICA ZA SAMOREFLEKSIJU)

Kartice možete upotrebljavati tako što ćete svakog dana (ili povremeno) izvlačiti po jednu karticu i pitanje sa kartice koristiti kao inspitaciju za istraživanje sebe kroz pisanje odgovora u svesku/dnevnik.

SAVETI ZA IGRU:

 

BROJ KARTICA

Ukupno ima 300 kartica i nema potrebe da ih koristite sve tokom jedne igre. Pre igre promešajte špil i odvojite deo kartica koji ćete koristiti tog puta. Ako vam zafali kartica uvek možete da ih dopunite iz preostalog, nekorišćenog dela. Tako ćete imati uvek „sveža“ pitanja za igru ako igrate sa istim ljudima.

 

DUŽINA PRIČE

Kako biste mogli da čujete što više priča u toku igre odgovarajte na pitanja sa kartica najviše nekoliko
minuta. Međutim, nemojite ni skraćivati svoje odgovore na par reči. Poenta je da ispričate svoju priču.

 

UMETNOST SLUŠANJA

Slušajte namerno sa više radoznalosti i manje saveta. Ne plašite se da igračima koji odgovaraju postavljate propratna pitanja.

 

POSTAVLJANJE NAMERE

Postavite nameru pre nego što počnete. Na primer: da iznenadite jedni druge, da otkrijete tajne ili da se nasmejete od srca. Proverite napredak jedni kod drugih u toku igre i na kraju.

 

POSTAVLJANJE AMBIJENTA

Igra je ritual koji počinje stvaranjem ambijenta. Priče postaju zabavnije kada se dele u posebnoj postavci.
Pustite muziku, priguši svetla i doterajte svoj prostor.

POLJA SA SIMBOLIMA I NJIHOVA ZNAČENJA

ikonica-zvezda

Biraš između dva pitanja.

Izvuci karticu. Pročitaj pitanje naglas. Imaš pravo da izvučeš još jednu karticu i da izabereš na koju ćeš da odgovoriš.

ikonica-detelina

Biraš ko će odgovoriti na izvučeno pitanje.

Izvuci karticu. Pročitaj pitanje naglas. Na pitanje ne odgovaraš ti, već biraš igrača koji treba da odgovori na pitanje sa kartice. Ako izabrani igrač odgovori na postavljeno pitanje ostaje na svom mestu. Ako odbije da odgovori vraća se 2 polja unazad.

ikonica-linija

Svi igraju.

Izvuci karticu i pročitaj pitanje naglas. Svi igrači moraju da odgovore na izvučeno pitanje. Ko ne odgovori vraća se 3 polja unazad.

ikonica-sunce

Bez kazne za neodgovaranje.

Izvuci karticu i pročitaj pitanje naglas. Ako odgovoriš ideš jedno polje napred. Ako ne odgovoriš ostaješ na svom mestu.

ikonica-znak-pitanja

Istina ili laž?

Izvuci karticu i pročitaj pitanje naglas. Pre davanja odgovora moraš da napišeš na papiru da li ćeš reći istinu ili laž. Okreni papir na drugu stranu da drugi igrači ne znaju šta si odlučio/la. Kada odgovoriš na pitanje, ostali igrači pišu na papiru da li je tvoj odgovor bio istinit ili ne. Svi pokazujet svoje papire. Oni koji su pogodili ostaju na svom mestu, oni koji su promašili vraćaju se 2 polja unazad. Ti u svakom slučaju ostaješ na svom mestu.

ikonica-znaci-pitanja

Ko laže, ko govori istinu?

Ne izvlačiš karticu. Zadatak je da svako od ostalih igrača kaže nešto o sebi (lažno ili istinito), ali pre odgovaranja mora da napiše na papir da li će reći istinu ili laž. Tvoj zadatak je da pogađaš (za svakog igrača ponaosob) da li je rekao laž ili istinu. Za svaki pogodak ideš jedno polje unapred, a za svaki promašaj ideš jedno polje unazad.

„Među nama je više od igre. Ovo je putovanje do boljeg upoznavanje sebe i ljudi sa kojima smo se okupili. Igra se može igrati i kao takmičenje (ko će pre stići do cilja), ili bez takmičenja. U oba slučaja poenta je u pričama koje će biti ispričane. Glavni cilj je da provedete kvalitetno, smisleno i zanimljivo veče tokom kojeg će se govoriti o ljudskoj prirodi i stvarima koje su intrigantne, uzbudljive i suštnski važne. Namera je da se zbližite pričanjem priča o sebi i slušanjem tuđih priča koje niste do sada čuli.

 

Najbolji deo psihoterapeutskog posla je mogućnost da se saslušaju različite životne priče, posebno one koje ranije nisu ispričane nikome. Priče koje pričamo su prozori kroz koje drugi ljudi mogu da zavire u naš svet. Bez tih prozora mogu smo da nagađaju šta se dešava u nama. Ali još važnije su priče koje pričamo sami sebi. To su naša vrata kroz koja možemo da izađemo na svetlot ili da zauvek ostanemo zarobljeni u sopstvenim sadržajima koje nismo sebi objasnili i razumeli. Priče su mostovi koji nas povezuju jedne sa drugima, ali i sa sobom.

 

Ovo je osnova “MEDJU NAMA” – Igre povezivanja. Počinje sa nekoliko jednostavnih pitanja i završava se iznenađujućim otkrićima o nama i drugima.

 

Zato se udobno smestite i uživajte u deljenju i slušanju priča koje se retko pričaju.“

 

Jelena Stanivuković & David Ramadani

Ova igra nije zamena za psihoterapiju, niti kliničku procenu ličnosti.

Svrha ove igre je zabava u podsticanje sebe na razmišljanje o ličnim sadržajima.