img

Prošla, 2020. godina i pandemija koronavirusa obeležile su jedan deo ljudske istorije, ali i mnoge individualne živote. Pandemija je uticala na živote ljudi u mnogo aspekata, najčešće donoseći negativne ishode zbog izolacije i osame koje su kao mere protivu nje zahtevale. Pandemija je za mnoge značila...

Strah je jedna od prvih emocija koju čovek oseti u svom životu, a pripada grupi primarnih, odnosno urođenih emcoija. Strah kao emocija imao je važnu, ako ne i najvažniju ulogu u evolutivnom razvoju čoveka.  Strah osećamo onda kada opazimo da se nalazimo u pretećoj situaciji koja...

Po nekim procenama, čovek donese čak 35.000 odluka dnevno. Zvuči neverovatno? Možda samo niste primetili da ste ovog jutra: Odlučili da odložite alarm nekoliko putaDa ćete doručkovati ovsenu kašu za doručakOdlučili ste da ćete napraviti listu obaveza za taj danOdlučili da ćete obući kaput umesto jakneSiđete do prodavnice...

Osećanje krivice je emocija sa kojom su se svi ljudi susreli makar jednom u životu, a potiče od najranijeg detinjstva. Iako je krivica neprijatno osećanje, ono nije nužno loše. Osećaj krivice signalizira čoveku da je uradio nešto loše, zbog čega potencijalno dovodi svoj kvalitet života...

Prihvatanje od strane drugih je činjenica na kojoj počiva mnogo praksi u našem društvu. U Maslovljevoj hijerarhiji potreba možemo naći i potrebu za uvažavanjem, koja je upravo usko povezana sa prihvatanjem od strane drugih. Svi ljudi imaju potrebu da ih drugi poštuju i prepoznaju na...

Moguće je da do sada niste čuli za SMART ciljeve, ali oni su nastali inspirisani tehnikom menadžmenta pomoću ciljeva, koja je poznata javnosti još od pedesetih godina prošlog veka.  Menadžment pomoću ciljeva predstavljen je u knjizi Menadžment u praksi Pitera Drukera 1954. godine, a imao je...

Moguće je da ne postoji važniji aspekt za naše mentalno blagostanje od slike koju imamo o sebi. Brojni simptomi depresije, anksioznosti i drugih mentalnih problema upravo ukazuju na ovo. Mnoga iskustva ljudi sa pomenutim često svedoče o niskom nivou samopouzdanja, osećaja bezvrednosti i krivice i...

Šta ako bismo vam rekli da čak ni život u utopiji ne bi bila garancija srećnog života? Naravno, nema sumnje da bi bolje društvo i pravedniji politički sistem, iskreni partneri i prijatelji koji nikada ne lažu rešilo mnogo problema na ovom svetu, ali čak ni tada,...

Smrt je deo svakog ljudskog iskustva i činjenica je da su svi ljudi smrtni. S druge strane, impresivno je koliko je tema smrti gotovo tabu tema, odnosno ona koja mnogima izaziva neprijatnost. I zaista, smrt bliske osobe jedna je od najtežih iskustava koje čovek doživljava,...