Blog

Seks je jedna važna tema koja se nedovoljno obrađuje. Predstavlja jedan važan aspekat u odnosu između dvoje ljudi i njihove intime, a celokupan doživljaj seksualnog odnosa zavisi dosta od našeg odnosa prema sopstvenoj seksualnosti....

To je psihološki konstrukt koji čini da osoba oseća potrebu da stalno spašava druge ljude. Ova osoba ima jaku tendenciju da traži ljude kojima je očajnički potrebna pomoć i da im neko pomogne, često žrtvujući i zanemarujući svoje potrebe i želje zbog tih ljudi....

Da li znate šta je “crvena zastava”? Većina nas je naučena da se “ne treba mešati u tuđe odnose” i da nemamo pravo na to. Ali, da li to znači da treba da budemo pasivni svedoci i da gledamo nekoga ko nam je blizak kako...

Da li znate šta je “crvena zastava”? Većina nas je naučena da se “ne treba mešati u tuđe odnose” i da nemamo pravo na to. Ali, da li to znači da treba da budemo pasivni svedoci i da gledamo nekoga ko nam je blizak kako...

Da li znate šta je “crvena zastava”? Većina nas je naučena da se “ne treba mešati u tuđe odnose” i da nemamo pravo na to. Ali, da li to znači da treba da budemo pasivni svedoci i da gledamo nekoga ko nam je blizak kako...